Region Nowy Sącz. Zawody strzeleckie z okazji święta Straży Granicznej!

                W dniu 25 maja 2019 roku na strzelnicy LOK w Nowym Sączu odbyły się zawody strzeleckie z okazji XXVIII rocznicy powołania Straży Granicznej, zorganizowane przez Region Sądecki ZEiR SG pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Nowego Sącza. W zawodach wzięła udział znaczna część członków naszego Regionu oraz zaproszone drużyny „zaprzyjaźnionych” związków i stowarzyszeń emerytów i rencistów służb mundurowych z terenu Nowego Sącza. Ponadto przybyła również delegacja Regionu Kraków – Balice ZEiR SG z prezesem, kol. Piotrem Jastrzębskim na czele.

            Zawody rozgrywane były w kategorii indywidualnej i drużynowej. W kategorii indywidualnej całe podium obsadzili członkowie Regionu Sądeckiego. Zwyciężył kol. Wiesław Furmanek przed kol. Krzysztofem Gozdeckim (II miejsce) oraz Marianem Wielochowskim (III miejsce). Również w kategorii drużynowej Region Sądecki „obsadził” pierwsze dwa miejsca. Zwyciężyła drużyna w składzie Krzysztof Gozdecki, Stanisław Słaby i Marian Wielochowski. Drugie miejsce zajęła drużyna w składzie Edward Socha, Wiesław Furmanek i Ignacy Baran, a trzecie drużyna Regionu Kraków – Balice w składzie Piotr Jastrzębski, Jarosław Raczek i występujący gościnnie w ich szeregach kol. Adam Miksiewicz. Zwycięzcy indywidualni i drużynowi otrzymali puchary i dyplomy.

          Z uwagi na uroczysty charakter zawodów strzeleckich z okazji święta Straży Granicznej, członek Prezydium ZG ZEiRSG kol. Adam Miksiewicz wręczył w imieniu ZG kolegom: Stanisławowi Koziołkowi i Edwardowi Sosze certyfikaty potwierdzające wpisanie ich – na podstawie uchwały ZG – do Honorowej  Księgi Zasłużonych dla Związku. Ponadto kol. Miksiewicz wręczył Prezesowi Regionu Kraków – Balice, kol. Piotrowi Jastrzębskiemu, pamiątkowy dyplom potwierdzający dokonanie przez niego darowizny na specjalne konto Związkowe utworzone na potrzeby represjonowanych przez ustawę z grudnia 2016r. obniżającą emerytury i renty niektórym b. funkcjonariuszom Straży Granicznej.

            Po zawodach odbyło się spotkanie koleżeńskie w ośrodku „ANI CROSS” w Męcinie. Przy pysznej grochówce i innych potrawach, przygotowanych przez naszego kolegę Krzysztofa Stawiarskiego (Wiceprezesa Regionu) wspominano lata wspólnej służby. Odbyły się również różne konkursy, uwidocznione na załączonych niżej zdjęciach. Artystyczną oprawę spotkania zapewniła miejscowa kapela z Męciny.

            Do zobaczenia na kolejnych zawodach z okazji XXIX rocznicy powołania SG.

Prezes Regionu

Krzysztof TWARDOWSKI