Region Słubice: IV Zawody Strzeleckie z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta Związku.

Z okazji Dnia Weterana Służby Granicznej i Święta ZEiRSG w dniu 11.09.2020 r. na strzelnicy w Słubicach odbyły się kolejne – IV już zawody strzeleckie. Organizatorzy zawodów – Region Nadodrzański ZEiRSG oraz Firma GunSpot.pl. Cel zawodów: wyłonienie najlepszej drużyny i najlepszego zawodnika spośród uczestników i drużyn biorących udział w zawodach oraz popularyzowanie współzawodnictwa, strzelectwa i postaw integracyjnych.

W zawodach wzięło udział 9 drużyn /planowano 11/, w tym:

 • 5 drużyn to emeryci SG ze: Słubic, Krosna Odrzańskiego, Zielonej Góry, Poznania, Kostrzyna nad Odrą,
 • drużyna z Urzędu Miejskiego w Słubicach w składzie: burmistrz, przewodniczący RM, wiceburmistrz, skarbnik gminy,
 • drużyna PSG w Świecku,
 • drużyna Weteranów Służby Celnej,
 • drużyna Weteranów Służby Granicznej z Niemiec /Saksonia-Drezno/.

Warunki strzelania – oczywiści broń ostra/bojowa:

 • z karabinka AK 47: odległość 50 m, pozycja leżąca,
 • z pistoletów różnych marek /Glock, Walther, Beretta, Tokariev/: odległość 25 m, pozycja stojąca.
 • klasyfikacja: drużynowa i indywidualna w dwuboju strzeleckim oraz indywidualna w strzelaniu z karabinka i pistoletów.

Puchary ufundowali: Region Nadodrzański ZEiRSG oraz emeryci SG. Zawody strzeleckie zostały w części sfinansowane ze środków uzyskanych w ramach realizacji zadania publicznego zleconego przez Gminę Słubice pt. „ Aktywny Senior”.
Wyniki zawodów i nagrody:

Puchary i dyplomy w dwuboju drużynowym:

 • I miejsce – Drużyna Emerytów SG z Kostrzyna nad Odrą,
 • II miejsce – Drużyna RN ZEiRSG,
 • III miejsce – Drużyna PSG w Świecku.

Puchary i dyplomy w dwuboju indywidualnym:

 • I miejsce – J. Tomasik – Kostrzyn nad Odrą,
 • II miejsce – T. Kubiak – Słubice,
 • III miejsce – G. Matusewicz – Kostrzyn nad Odrą.

Miejsca I, II i III w strzelaniu z karabinka i pistoletów nagrodzone zostały dyplomami.

Na zakończenie zawodów wszyscy uczestnicy częstowali się wojskową grochówką, a każdy otrzymał pamiątkowy kubek z nadrukiem nazwy zawodów i organizatora – kubki ufundowała Firma GunSpot.pl. Organizatorzy zawodów dziękują wszystkim uczestnikom i zapraszają za rok.

Ponadto w dniu 12.09.2020 r. wraz z emerytami służby granicznej z Niemiec odwiedziliśmy nasze miejsca pamięci poświęcone Weteranom Służby Granicznej oraz Muzeum Wojskowe w Drzonowie k. Zielonej Góry.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz

Do artykułu załączamy poniższe zdjęcia.