Region Szczecin – „Pogranicznicy w 95 rocznicę powstania KOP”.

W dniu 12 października 2019 roku Region Szczecin ZEiRSG, przy wsparciu dotacji z Programu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego „Społecznik”, zorganizował w m. Warnołęka gm. Nowe Warpno w powiecie polickim festyn poświęcony 95 rocznicy powstania Korpusu Ochrony Pogranicza.

Większość uczestników rozpoczęła spotkanie na granicy przy znaku granicznym 864 i dokonała krótkiego jej przeglądu w ramach patrolu granicznego. Główna część imprezy odbyła się na terenie Świetlicy Wiejskiej w Warnołęce. Festyn rozpoczęto prelekcją na temat historii powstania i funkcjonowania Korpusu Ochrony Pogranicza w latach 1924 – 1939, przygotowaną i poprowadzoną przez funkcjonariusza pracującego w Archiwum SG, mjr SG Artura Ochała. Przez kilka godzin uczestnicy korzystali z atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Po nabraniu sił – w rezultacie spożycia pysznej grochówki, ugotowanej na prawdziwej kuchni polowej przez Panie z Koła Gospodyń w Brzózkach – biorący udział w festynie uczestniczyli w strzelaniu z wiatrówek i konkursie wiedzy o formacjach granicznych, a część skorzystała z przejażdżki zabytkowym pojazdem wojskowym. Cały czas płonęło ognisko, gdzie można było upiec pyszne kiełbaski. Każdy z uczestników został obdarowany okolicznościowym kubkiem i koszulką z logo Związku i programu „Społecznik”.

Kierujemy serdeczne podziękowania dla osób, które pomogły w zorganizowaniu festynu: kol. Jarosławowi Burbie i p. Józefowi Ławniczakowi – sołtysowi Warnołęki – za przygotowanie świetlicy i terenu na festyn, koleżance Krystynie Majunce – za poprowadzenie konkursu wiedzy, kolegom Grzegorzowi Pieszko i Robertowi Majunce – za poprowadzenie strzelania, kol. Januszowi Baczewiczowi – za udostępnienie zabytkowego pojazdu a kol. Krzysztofowi Wachowiczowi – za super zdjęcia.

Mamy nadzieję że uczestnicy festynu wyszli z niego zadowoleni po miło spędzonym czasie. Do zobaczenia na następnej imprezie.

                                                                                                                         Z up. Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki

Zdjęcia

kol. Krzysztof Wachowicz