Region Szczecin: „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX-lecia powstania Straży Granicznej”.

       Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin – w partnerstwie z Gminą Dobra i Gminą Blankensee – rozpoczął realizację projektu „Spotkajmy się na granicy – obchody XXX – lecia powstania Straży Granicznej”. Pierwszym akcentem projektu było zorganizowanie w dniu 16 maja 2021 roku okolicznościowej uroczystości w rocznicę XXX – lecia utworzenia Straży Granicznej. Program uroczystości obejmował dwa wydarzenia. W Kościele Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Królowej Świata w Dobrej z inicjatywy PSG Szczecin odbyła się msza święta w intencji jubileuszu, podczas której w Kościele została umieszczona przez funkcjonariuszy SG tablica okolicznościowa z fragmentem roty przysięgi, jaką składają funkcjonariusze Straży Granicznej. Następnie w pobliżu granicy państwowej, w okolicy przejścia granicznego Buk – Blankensee na wysokości znaku granicznego 832, została odsłonięta tablica upamiętniająca służbę pograniczników chroniących granice Polski. W uroczystości udział wzięła Wójt Gminy Dobra Pani Teresa Dera, Prezes Zarządu Głównego ZEiR SG Kol. Marek Meszyński, Prezes Zarządu Regionu Szczecin Kol. Andrzej Budzyński, komendant Placówki Straży Granicznej w Szczecinie Pan ppłk SG Zbigniew Pałka, przedstawiciele Bundespolizei, funkcjonariusze PSG w Szczecinie, członkowie ZEiR SG Regionu Szczecin oraz mieszkańcy lokalnej społeczności.

        Powyższy projekt, zainicjowany przez Region Szczecin, jest dofinansowany z Funduszy Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Maklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu do września tego roku za obeliskiem z tablica pamiątkową zostanie wykonana imitacja pasa kontrolnego z oryginalnymi US-2M, kopie słupów granicznych i tablic oraz wzdłuż ścieżki rowerowej, która biegnie byłym pasem kontrolnym, postawione zostaną 4 tablice z tekstem przedstawiającym historię granic i ich ochrony.

Poniżej zdjęcia z uroczystości wykonane przez Kol. Krzysztof Wachowicza.

Z up. Prezesa Regionu Szczecin
Kol. Jarosław Kęsicki