Region Szczecin – spotkanie integracyjne nad Zalewem Szczecińskim.

       Zgodnie z wieloletnią tradycją, w dniu 14 maja 2022 r. członkowie Związku Emerytów i Rencistów Region Szczecin zorganizowali spotkanie integracyjne w Czarnocinie na terenie gminy Stepnica w ośrodku „Frajda” usytuowanym nad Zalewem Szczecińskim. W spotkaniu uczestniczyli emeryci WOP i SG zrzeszeni w ZEiR SG, jak i niezrzeszeni. Uczestników powitał burmistrz gminy Stepnica kol. Andrzej Wyganowski. Swoje wystąpienie miał też były Komendant Główny SG kol. Marek Bieńkowski. Kol. Andrzej Wyganowski, za zaangażowanie w wspieraniu Związku Inwalidów Wojennych RP, został uhonorowany pamiątkowym medalem 100-lecia ZIW RP.

       Na imprezie wspomnieniom nie było końca. Uczestnicy spożywając specjały przygotowane przez szefa kuchni ośrodka, w tym pieczonego dzika, obejrzeli filmową prezentację, przygotowaną przez Prezesa Regionu Szczecin kol. Andrzeja Budzyńskiego, z odsłonięcia pomnika i Skweru Pogranicznika, która to uroczystość odbyła się we wrześniu 2021 r. Uczestnicy spotkania otrzymali album i płytę z filmem wykonane w ramach projektu w 2021 r. Po zakończeniu spotkania wszyscy deklarowali „do zobaczenia za rok”.

Poniżej zdjęcia z imprezy.

Z up. Prezesa Regionu Szczecin
Tekst i zdjęcia – kol. Jarosław Kęsicki