Region Szczecin – spotkanie z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku!

W dniu 31 maja 2019 roku Region Szczecin zorganizował spotkanie swoich członków i sympatyków z okazji 30. rocznicy pierwszych wolnych wyborów 4 czerwca 1989 roku, zbliżającego się 10 czerwca święta b. Wojsk Ochrony Pogranicza oraz obchodzonego 16 maja święta Straży Granicznej. Wszystkie te daty są bliskie tym, którzy cały swój zawodowy czas poświęcili służbie w Wojskach Ochrony Pogranicza, a następnie w Straży Granicznej. Zmiany po wyborach 4 czerwca 1989 roku znacząco wpłynęły na także naszą służbę w ochronie granicy. Uczestnicząc w procesie przemian utworzyliśmy nową formację – nowoczesną Straż Graniczną – mierząc się z występującymi wtedy dominującymi zagrożeniami w ochronie granicy: przemytem ekonomicznym (papierosy, alkohol, elektronika), przemytem ludzi i środków odurzających.   

To spotkanie zaszczycili swoją obecnością: były komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej w Szczecinie,  następnie Komendant Główny SG i Policji – Pan Marek Bieńkowski, burmistrzowie: Stepnicy – Pan Andrzej Wyganowski, Nowego Warpna – Pan Jarosław Burba, i Mieszkowic – Pan Andrzej Salwa. Wszyscy burmistrzowie wywodzą się z naszych służb granicznych, a fakt, że są wybierani na te stanowiska w wyborach bezpośrednich na kolejne kadencje świadczy, iż wśród lokalnej społeczności cieszą się dużym szacunkiem i zaufaniem. 

W spotkaniu uczestniczyli też członkowie Zarządu Głównego ZEiRSG w osobach: Prezesa Związku kol. Marka Meszyńskiego i Wiceprezesa Związku kol. Józefa Kraski. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, wspomnieniom nie było końca, wysłuchaliśmy kilkunastu ciekawych historii z przebiegu służby naszych kolegów.

Już nie możemy doczekać się następnego spotkania, na które mamy pomysł ciekawej atrakcji dla jego uczestników; ale na razie to tajemnica, którą znają tylko organizatorzy!

Zdjęcia                                                                 Z up. Prezesa Zarządu Region Szczecin
kol. Krzysztof Wachowicz                                                  kol. Jarosław Kęsicki