Region Szczecin – zawody strzeleckie z okazji Święta Niepodległości.

W przeddzień Święta Niepodległości Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region Szczecin zorganizował spotkanie członków Regionu na krytej strzelnicy DELVE GT w Szczecinie. Oprócz członków Regionu, spotkanie zaszczycili swoją obecnością: Przewodniczący Terenowej Organizacji NSZZ FSG przy PSG w Szczecinie kpt. SG Piotr Wiatr, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Związku Żołnierzy Zawodowych Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. Bogusław Machowicz.
Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności rywalizowali w konkursie strzeleckim do tarczy sportowej z broni krótkiej 9mm o puchar Prezesa Regionu Szczecin. Każdy uczestnik oddał 13 strzałów, z których do punktacji liczyło się 10 najlepszych wyników.
Puchar Prezesa wynikiem 84 pkt. zdobył kol. Romuald Mikołajewski, drugie miejsce wynikiem 79 pkt. zajął kol. Miłosz Karbowski, a trzecie miejsce z wynikiem 76 pkt. kol. Marek Grochowski.
Wyniki strzelania wszystkich uczestników jednoznacznie wykazały, że dawne umiejętności pozostały, a niektórzy uczestnicy strzelania żartowali, że możemy spokojnie w razie konieczności być powołani i wzmocnić ochronę granic RP w celu udaremnienia niekontrolowanego wyjazdu/ucieczki co niektórych.
Po wręczeniu pucharu i nagród dla zwycięzców i przemówieniach okolicznościowych zaproszonych gości, dalsza część spotkania przebiegła przy suto zastawionym stole. Wspomnieniom, dyskusjom, wymianom poglądów nie było końca.

Prezes Regionu – Andrzej Budzyński

Główny organizator strzelania -Jarosław Kęsicki.