Region Szczecin ZEiRSG – otwarcie Skweru Pogranicznika w ramach programu współpracy INTERREG (aktualizacja).

                          „Spotkajmy się na Granicy”                            (aktualizacja wpisu z dnia 12.09.2021 r. – dodano nowe video). 

        W dniu 11 września 2021 r. Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie zorganizował uroczyste otwarcie Skweru Pogranicznika, który powstał w ramach pozyskanych środków z programu Interreg, dofinansowanego przez Unię Europejską. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa. (Fundusz Małych Projektów w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w Euroregionie Pomerania).

Pierwszym etapem było odsłonięcie pamiątkowej tablicy w dniu 16 maja br., a więc dokładnie w 30 rocznicę powołania Straży Granicznej. Z uwagi na obostrzenia pandemiczne nie było możliwe realizowanie w maju całości projektu. Finał nastąpił w przeddzień Dnia Weterana Służby Granicznej, który przypada na dzień 13 września i jest świętem naszego Związku.

W uroczystości oprócz gospodarzy, tj. Wójt Gminy Dobra Teresy Dera i Burmistrza Gminy Blankensee Stefana Mullera udział wzięli m.in.:

  • Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej, kontradm. SG Andrzej Prokopski, który objął projekt honorowym patronatem,
  • Przewodnicząca Rady Miasta Szczecin Pani Renata Łażewska,
  • przedstawiciele Policji Federalnej Niemiec w Passewalk,
  • przedstawiciel Komendanta Nadodrzańskiego Oddziału Straży Granicznej ppłk Piotr Wojtunik,
  • pierwszy cywilny komendant Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej, gen. bryg. SG Marek Bieńkowski,
  • byli komendanci POSG: płk Andrzej Wyganowski i płk Mikołaj Gruszczyński,
  • liczni członkowie Związku, w tym Wiceprezes Regionu Nadodrzańskiego w Słubicach Włodzimierz Tiszuk,
  • funkcjonariusze placówki SG w Szczecinie na czele z jej komendantem ppłk. SG Zbigniewem Pałką,
  • mieszkańcy Gminy Dobra i mieszkańcy terenów przygranicznych po stronie niemieckiej.

Uroczystość uświetnił udział Grupy Rekonstrukcyjnej Centralnej Szkoły Podoficerskiej Korpusu Ochrony Pogranicza w Twierdzy Osowiec oraz Grupa Rekonstrukcyjna ze Stowarzyszenia Weteranów Polskich Formacji Granicznych. Odbył się pokaz pojazdów zabytkowych i sprzętu Straży Granicznej. Na gości czekała tradycyjna grochówka z kuchni polowej. W trakcie uroczystości pozyskano do związku kolejnych 8 członków.

W ramach projektu powstał sam Skwer Pogranicznika, gdzie na kamieniu umieszczono tablicę pamiątkową. Odtworzono także fragment tzw. ,,pasa kontrolnego” wraz z oryginalnymi urządzeniami podczerwieni US 2M i wykonano 4 tablice tematyczne. W opracowaniu jest album fotograficzny.

Poniżej galeria zdjęć z przebiegu uroczystości oraz linki do video.

„Spotkajmy się na granicy”. 

https://www.facebook.com/627192611071016/videos/373550844478118

Andrzej Budzyński
Prezes Zarządu Regionu Szczecin