Region Szczecin ZEiRSG: projekty patriotyczne wsparte przez samorządy!

Jak wszyscy pamiętamy, na początku marca 2019 r. Region Szczecin ZEiRSG rozpoczął cykl imprez plenerowych pod roboczą nazwą „Patrol graniczny – wilczym śladem”. Na odcinku strażnicy Kościno zorganizowano pieszy rajd wzdłuż linii granicy państwowej, połączony z edukacją dla dzieci i młodzieży, a zakończony pieczeniem kiełbasek przy ognisku na terenie schroniska dla bezdomnych psów i dziko żyjących kotów w Dobrej.   Inicjatywa ta udała się nad wyraz i została zauważona przez miejscowe społeczeństwo oraz lokalne media. Artykuł na ten temat został zamieszczony na stronie internetowej ZEiRSG (Patrol graniczny – wilczym śladem) oraz na naszej stronie na FB (ZEiR-SG-Szczecin-patrol graniczny album zdjęć).

Po sukcesie organizacyjnym tego patrolu podjęliśmy inicjatywę powtórzenia podobnej imprezy, ale w szerszym wydaniu i na innym odcinku. W związku z powyższym już w marcu 2019 r. Region ZEiRSG w Szczecinie  złożył wniosek o dotację w ramach kolejnej edycji konkursu „MIKRODOTACJE, LOKALNE PRZEDSIĘWZIĘCIA MAŁE INICJATYWY LOKALNE EDYCJA – 3.

Przygotowaliśmy projekt ,,Pogranicznicy na rzecz integracji lokalnej społeczności”, który ma za zadanie podtrzymać wśród lokalnej społeczności pamięć o żołnierzach i funkcjonariuszach ochraniających granicę państwową, przybliżyć stosowane metody ochrony granicy i ciekawsze sytuacje związane z jej ochroną. Jednocześnie w porozumieniu z władzami gminy Kołbaskowo zamierzamy uczcić  30. rocznicę pierwszych, częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w dniu 4 czerwca 1989 r.

Projekt nasz został pozytywnie oceniony i zaakceptowany do wsparcia. Składać się on będzie z dwóch głównych przedsięwzięć:

  1. Patrol graniczny wzdłuż granicy państwowej na odcinku byłej strażnicy SG  Kamieniec zakończony spotkaniem integracyjnym z mieszkańcami.
  2. Konkurs z wiedzy dotyczącej formacji granicznych oraz przemian w funkcjonowaniu samorządu terytorialnego po wyborach 4 czerwca 1989 r .

Ponadto planowany jest pokaz sprzętu i wyposażenia Straży Granicznej, a na zakończenie tradycyjny grill i ognisko.

Idąc za ciosem nasz Region składa kolejny wniosek – tym razem w ramach programu ,,SPOŁECZNIK” realizowanego  przez Urząd Marszałkowski – na następną podobną imprezę na innym odcinku granicy w miesiącu wrześniu br.

Chciałbym nadmienić, że takie lub podobne wnioski o dotacje mogą składać wszystkie Regiony naszego Związku na swoim terenie działania, przedstawiając odpowiednio przygotowane projekty, stosownie do celów statutowych Związku. W razie potrzeby możemy służyć pomocą zainteresowanym Zarządom Regionów.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej BUDZYŃSKI