Regulamin Komisji Rewizyjnych

 

 

R E G U L A M I N

KOMISJI REWIZYJNYCH

ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW STRAŻY GRANICZNEJ

Uchwalony przez III Zjazd Krajowy

w dniu 25 maja 2013 r. uchwałą nr 15/2013

Ze zmianami uchwalonymi przez:

II Nadzwyczajny Zjazd Krajowy

w dniu 26 kwietnia 2014 r. uchwałą nr 8/2014

IV Zjazd Krajowy

w dniu 6 maja  2017 r. uchwałą nr 12

 

pobierz –  Regulamin Komisji Rewizyjnych (pdf)

Regulamin Komisji Rewizyjnych