ROCZNICA KOŁOBRZESKICH SYBIRAKÓW.

     Część uroczystości z okazji XXX lecia utworzenia w Kołobrzegu Koła Związku Sybiraków zorganizowano na kołobrzeskim Cmentarzu Wojennym, przed Ścianą Pamięci Polskiej Golgoty Wschodu.

      W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Regionu w Kołobrzegu naszego Związku ppłk rez. SG Daniel Lipski i mjr SG w st. sp. Zbigniew Hadaś z grupą rekonstruktorów odtwarzających tradycje polskich formacji granicznych.

     Mocne, rodzinne związki Sybiraków z żołnierzami pełniącymi służbę w rozsianych na wschodnich rubieżach Polski strażnicach, kompaniach i batalionach tworzą szczególne przywiązanie środowiska do historii i tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza.

     Dla upamiętnienia tych związków Sybiracy ufundowali swojemu pocztowi sztandarowemu umundurowanie żołnierzy KOP. Aktualnie, to jedyny w Polsce tak umundurowany poczet sztandarowy stowarzyszenia społecznego.

     My, byli żołnierze i funkcjonariusze formacji granicznych jesteśmy dumni z tak znamienitej, szczególnej formy uznania dla służby naszych poprzedników.

Prezes Regionu w Kołobrzegu

Zbigniew Hadaś