Rycerka Górna – upamiętnienie 77. rocznicy śmierci żołnierzy WOP.

W dniu 10 luty 2024 r. w m. Rycerka Górna zorganizowano spotkanie upamiętniające 77. rocznicę śmierci śp. kpt. Zbigniewa Plewy, śp. st. szer. Stanisława Kozioła, śp. szer. Stanisława Dudy. W uroczystości udział wzięli byli i obecni żołnierze oraz funkcjonariusze Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także mieszkańcy Rycerki Górnej.

Spotkanie zorganizował Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej przy współpracy z Kierownikiem Schroniska Młodzieżowego w Rycerce Kolonii i Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego w Żywcu. W rozmowach przypomniano tych, którzy w służbie granicznej oddali zdrowie i życie, a także tych, którzy z naszego grona odeszli w ostatnim czasie. Pamięć o nich uczczono minutą ciszy. W dalszej części spotkania kol. Tadeusz Kwiędacz omówił stan prac nad wyjaśnieniem okoliczności śmierci zamordowanych żołnierzy WOP.

Dodać należy, iż spotkanie było także swoistą okazją do podziękowania kolejnym osobom, które przyczyniły się do budowy miejsca pamięci w Rycerce Górnej Kolonii, a dzisiaj ze szczególną troską dbają o to ważne dla nas miejsce.  Wyróżnienia – wraz z podziękowaniami – wręczyli prezes ZG ZEiRSG Sławomir Matusewicz i prezes Regionu ZEiRSG w Cieszynie Mariusz Kosmaty.
I tak:

Odznaką Zasłużony dla Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej zostali wyróżnieni:
– przewodniczący Zarządu Oddziałowego NSZZ FSG w Raciborzu kol. Mariusz Wiśniewski,
– kol. Andrzej Szczerba,
– kol. Franciszek Mach.

Natomiast statuetkę pogranicznika otrzymali:
– pani Ludmiła Laszczyk
– pan Andrzej Bułka

Następnie uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony „Żołnierzom, Funkcjonariuszom i Pracownikom Polskich Formacji Granicznych, którzy od 1918 r. strzegli i bronili Granic Polski”. Przy pomniku kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu ks. por. Artur Suska odmówił modlitwę, wspominając poległych żołnierzy.

Uczestnicy spotkania złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Poniżej relacja zdjęciowa z tego wydarzenia.

Prezes ZEiRSG
Sławomir Matusewicz