Sąd proceduje, nie wyrokuje.

W okresie 11 – 24 lutego 2020 r. odbyło się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej 5 rozpraw naszych kolegów odwołujących się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżających świadczenia emerytalno-rentowe byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy Straży Granicznej, których służbę uznano za służbę „na rzecz państwa totalitarnego”.

Odwołujących się kolegów wspierały rodziny, towarzysze służby, koledzy z Regionu ZEiR SG w Cieszynie.

Sąd prowadził postępowania, jednakże w żadnej ze spraw nie zapadł wyrok, a Sąd – nie ustalając terminu – postanowił zwołać kolejne posiedzenie po terminie wydania orzeczeń przez 7. osobowy skład Sądu Najwyższego oraz Trybunał Konstytucyjny.