Sąd proceduje w sprawie represjonowanego.

W dniu 21 stycznia 2020 r. odbyła się w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej rozprawa odwołującego się od decyzji Dyrektora ZER MSWiA obniżającej świadczenie emerytalne emerytowanego żołnierza WOP i funkcjonariusza Straży Granicznej, którego część służby uznano za pełnioną „na rzecz państwa totalitarnego”.

Odwołującego się reprezentował pełnomocnik, a wspierali przedstawiciele Regionu w Cieszynie.

Na wstępie Sąd oddalił wniosek pełnomocnika Dyrektor ZER MSWiA o zawieszenie postępowania.

W kolejnym postanowieniu, Sąd nakazał Dyrektor ZER MSWiA, w trybie pilnym – analogicznie jak w sprawach wcześniej podjętych przez sądy – uzupełnić akta „represjonowanego” oraz przedstawić wyliczenie świadczenia w wysokości aktualnie przysługującej bez obniżenia.

Na zakończenie Sąd ustalił termin kolejnego posiedzenia na 3 marca 2020 roku.