SKANDALICZNE „PRAWO ŁASKI”! USTAWA REPRESYJNA W TK! ANDRZEJ ROZENEK W SEJMIE!

Szanowni emeryci i renciści WOP i Straży Granicznej! Poszkodowani ustawą represyjną!

Odmowna decyzja MSWiA w sprawie art. 8a. (kliknij w niebieski napis, aby zapoznać się z jej treścią), zastosowana w odniesieniu do b. oficera WOP i Straży Granicznej, zawiodła wielu z poszkodowanych ustawą represyjną. Szczególnie zmartwiła tych, którzy liczyli na pozytywną ocenę ze strony MSWiA krótkiego okresu służby w WOP-ie i rzetelnego wykonywania obowiązków później przez wiele lat w Straży Granicznej. 1 rok i 8 miesięcy służby tego oficera w WOP-ie, to dla ministra stanowczo zbyt dużo, aby uznać, że to jest jednak krótki okres w stosunku do dalszej, ponad 17-letniej, trudnej i wyczerpującej służby w Straży Granicznej w bezpośredniej ochronie granicy. Służby skoncentrowanej głównie na rozpracowywaniu i ściganiu zorganizowanych grup przestępczych. Służby liczonej w wymiarze półtora roku za rok. Gdyby czas służby w WOP-ie trwał kilka dni lub tygodni, to może…  To nic, że pełnił on służbę rzetelnie, awansował i był wielokrotnie nagradzany, niestety nie umiał udowodnić, że pełnił służbę z narażeniem życia i zdrowia. Może gdyby został postrzelony lub jakaś mina urwała mu nogę, to byłoby to namacalnym dowodem na pełnienie służby z narażeniem życia i zdrowia.  Ale czy to w ocenie ministra wyczerpałoby wszystkie przesłanki zastosowania „prawa łaski” w trybie art. 8a? Nie wiem…  To jest strasznie uznaniowy przepis! Wiele osób mówi, że zawiera on w sobie wielki ładunek pogardy wobec osób, które decydują się z niego korzystać! Pozwala dzielić emerytów i rencistów służb mundurowych na lepszy i gorszy sort według niejasnych kryteriów określanych dowolnie przez urzędującego ministra. Niespotykana regulacja prawna!

 

Szanowni emeryci! Bardziej szczegółowa analiza tej skandalicznej decyzji została zamieszczona na portalu Onet pod adresem: https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/mswia-odebralo-emeryture-straznikowi-granicznemu/e9vw3k7. Ciekawe są też komentarze pod tym artykułem.

To nie koniec smutnych wiadomości.  Poniżej skan informacji, zamieszczonej na stronie Federacji SSM RP, o skierowaniu przez sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie zapytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego o zgodność z Konstytucją przepisów ustawy represyjnej. To na pewno wydłuży okres oczekiwania na sprawiedliwe rozstrzygnięcia przez sądy naszych odwołań od decyzji ZER obniżających emerytury i renty.

Na koniec dobra informacja – przedstawicielem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej w pracach sejmowych nad projektem ustawy anty-represyjnej będzie Pełnomocnik tego Komitetu, czyli nasz Przyjaciel znany nam wszystkim Pan Andrzej ROZENEK z SLD. Poniżej skan pisma w tej kwestii skierowanego do Marszałka Sejmu.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski