SOBOTA W REGIONIE CIESZYN

 

Członkowie Regionu w Cieszynie pracowicie i świątecznie spędzili ostatnie sobotnie popołudnie stycznia.

Liczna delegacja członków Regionu towarzyszyła st. chor. sztab. WOP Bogdanowi Grendlowi w „marszu” na wieczną służbę.

Równocześnie na swoim pierwszym, tegorocznym posiedzeniu Zarząd Regionu zatwierdził bilans i uchwalił budżet oraz przyjął kol. Rafała Białego w poczet członków Związku.

Kolejnym punktem sobotniego programu było Walne Zebranie Sprawozdawcze, podsumowujące kolejny rok działalności Regionu. W części uroczystej zebrania: kol. Szczotka otrzymał legitymację i odznakę członka Związku, kol. Kolanko i kol. Wójcik podziękowania za zaangażowanie w działalność Regionu, a kol. Biały został przedstawiony uczestnikom. Zebranie pozytywnie oceniło działalność Zarządu i Komisji Rewizyjnej, rozliczyło 2017 r. i przyjęło budżet na 2018 r. oraz postawiło Zarządowi zadania na 2018 r.

Po roboczej części popołudnia, w prezentacji kol. Kolanki, zebrani poznali historię polskich formacji granicznych w latach 1918 – 1939 na Śląsku Cieszyńskim.

Podsumowaniem wieczoru było Spotkanie noworoczne, w którym prócz członków Związku uczestniczyli zaproszeni goście, przedstawiciele: komendy Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej oraz współpracujących z Regionem cieszyńskich kół: Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego i Nr 26 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych.

Podczas spotkania zebrano 300 zł dobrowolnej składki członków Regionu na fundusz pomocy represjonowanym członkom Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty