SPOTKANIA ANTYREPRESYJNE W REGIONIE NADODRZAŃSKIM ZEiRSG.

  I.   W dniu 20 października 2017r. z inicjatywy Zarządu Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w siedzibie Regionu odbyło się spotkanie przedstawicieli czterech struktur emerytów mundurowych /SEiRP, ZŻWP, ZEiRP RP, ZEiRSG/ działających na terenie powiatu słubickiego z przedstawicielami struktur powiatowych SLD i Nowoczesnej.

          Tematem spotkania było:

 • omówienie spotkania w dniu 12 września 2017 r z adwokatem i członkiem Trybunału Stanu  Jerzym Wierchowiczem – nasze doświadczenia merytoryczne i organizacyjne,
 • współpraca i udział w organizowanych działaniach Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej, w tym uczestnictwo członków naszych organizacji w pikiecie przed siedzibą Sądu Rejonowego w dniu 23 października w związku ze sprawą sądową Jerzego Owsiaka,
 • kontakt z mediami na szczeblu lokalnym, przekazywanie informacji, udzielanie wywiadów i autoryzacja danych do artykułów,
 • zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „antyrepresyjnej” – omówienie współdziałania w tym zakresie,
 • przekazywanie informacji i kontaktowanie się przy organizacji doraźnych akcji np. pikiet,
 • spotkania z przedstawicielami OKIU: 09.11. 2017r.- Zielona Góra; 10.11.2017r. – Słubice.

        II.  W dniu 24 października 2017 r w Krośnie Odrzańskim odbyło się spotkanie emerytów dotkniętych przepisami ustawy represyjnej, w którym udział wzięli przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG, Koła ZŻWP oraz emeryci niezrzeszeni. W spotkaniu udział wziął także Przewodniczący ZO NSZZFSG przy NoOSG.

          Na spotkaniu poruszono między innymi takie zagadnienia jak:

 • skutki wprowadzenia ustawy represyjnej i jej wpływ na bieżące życie emerytów WOP/SG,
 • inicjatywy lokalne w sprawie skutków ustawy represyjnej na przykładzie Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej – działania informacyjne i praktyczne,
 • rola mediów, w tym lokalnych, w przekazywaniu prawdy o ustawie represyjnej,
 • jedność środowiska „zielonych otoków” i solidarność emerytów mundurowych, wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń w działaniach „antyrepresyjnych”,
 • zbieranie podpisów pod projektem ustawy „antyrepresyjnej” – koordynatorzy w poszczególnych miejscowościach na pograniczu,
 • pomoc, wsparcie i włączanie się do zbierania podpisów przez członków NSZZFSG, współpraca i wymiana informacji.

Prezes RN

Jerzy Siedlarz