SPOTKANIE ANTYREPRESYJNE.

W dniu 24 października 2017 r., z inicjatywy Zarządu Regionu w Cieszynie odbyło się spotkanie organizacyjne dotyczące działań w sprawie obywatelskiego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin.

Na spotkanie stawiło się 19. wolontariuszy, zrzeszonych i niezrzeszonych, którzy zgłosili swój udział w akcji zbierania podpisów osób udzielających poparcia projektowi ustawy.

Każdy uczestnik spotkania został wyposażony w pakiet zawierający: projekt ustawy, zasady zbierania podpisów i wypełniania wykazu poparcia oraz wykazy.

Zarząd Regionu w Cieszynie

Związku Emerytów i Rencistów

Straży Granicznej