SPOTKANIE NIE TYLKO REPRESJONOWANYCH

W dniu 6 II 2018 r. w Cieszynie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Komitetu Koordynacyjnego kol.: Ewą Macek, Krzysztofem Buchaczem.

Spotkanie zorganizowali koledzy z Koła Nr 5 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, a uczestniczyli przedstawiciele Koła Nr 26 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Regionu w Cieszynie ZEiR SG.

Omawiano problemy dot. skutków ustawy represyjnej: efekty dotychczasowych działań w skali FSSM RP oraz indywidualnych (korzystanie z art. 8a, stan rozpatrywania odwołań od decyzji ZER MSWiA i przewidywania, emerytury-renty wojskowe), przedsięwzięcia planowane (wyjazd delegacji represjonowanych do Parlamentu Europejskiego – 26 II 2018r., ustalenie p. Andrzeja Rozenka przedstawicielem Obywatelskiej Inicjatywy Ustawodawczej do prezentacji projektu zmiany „ustawy emerytalnej funkcjonariuszy”, uświadamianie społeczeństwu miejsca ustawy represyjnej w „nowym ładzie” prawnym RP).

Prezes Regionu

Mariusz Kosmaty