Spotkanie opłatkowe w Związku Inwalidów Wojennych RP Oddział Szczecin.