Spotkanie Prezesów Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych z Nowego Sącza.

        

         W dniu 22 lutego 2016 roku w siedzibie Zarządu Regionu Sądeckiego ZEiR SG odbyło się spotkanie wszystkich Prezesów Kół Związków i Stowarzyszeń Emerytów i Rencistów Służb Mundurowych z terenu miasta Nowego Sącza.

W spotkaniu uczestniczyli:

Kazimierz Zając       –           Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska                                                                                          Polskiego i Prezes Zarządu Koła nr 2 ZŻWP,

Adam Leszyński        –              Prezes Zarządu Kola nr 1 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego,

Marek Sadlisz            –               Prezes Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych,

Jan Smoleń                –               Prezes Zarządu Koła Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP,

Ryszard Groń             –               Prezes Koła Terenowego Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,

Adam Miksiewicz       –               Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej,

Edward Socha            –              Prezes Regionu Sądeckiego Związku Emerytów i Rencistów SG.

         Poszczególni Prezesi przedstawili aktualny stan realizacji swoich statutowych działań oraz plany na bieżący rok. Ponadto omówiono dotychczasową współpracę, którą realizowano na podstawie Porozumienia z dnia 17.03.2009 roku. Ze względu na wyrażaną wolę poczynienia zmian w Porozumieniu, wybrano zespół pod kierunkiem kol. Ignacego Barana, który przygotuje nowe Porozumienie, uwzględniając między innymi zakres współpracy i wymianę informacji o planowanych przedsięwzięciach (apele, wycieczki, spotkania, itp.). Spotkanie przebiegało w miłej atmosferze.

 

                                                                      Prezes Regionu Sądeckiego ZEiRSG

                                                                                                            Edward Socha

              spot. prezes+