Spotkanie przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych i cywilnych w ZER MSWiA.

Poniżej zamieszczamy przedruk informacji ZER MSWiA, jaka ukazała się na portalu internetowym ZER po spotkaniu przedstawicieli organizacji emerytów mundurowych i cywilnych w siedzibie ZER MSWiA w dniu 27 września 2022 r. 

„Inauguracyjne spotkanie, zorganizowane 13 maja 2022 r., pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR” zostało bardzo pozytywnie odebrane przez uczestników. Na prośbę przedstawicieli stowarzyszeń i związków reprezentujących emerytów i rencistów służb mundurowych, jak i cywilnych, Pani Małgorzata Zdrodowska Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA zorganizowała kolejne spotkanie celem kontynuowania projektu i omówienia harmonogramu dalszych działań. Spotkanie odbyło się 27 września 2022 r. w siedzibie Zakładu.

Zarząd Główny Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów reprezentowała Przewodnicząca Pani Elżbieta Ostrowska oraz Wiceprzewodniczący Pan Janusz Czyż, natomiast rady seniorów: Pani Małgorzata Żuber-Zielicz – Przewodnicząca Warszawskiej Rady Seniorów i Pan Tadeusz Lempkowski – Przewodniczący Mazowieckiej Rady Seniorów.

Ze strony służb mundurowych w spotkaniu uczestniczyli: ppłk SG w st. spocz. Pan Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP, gen. insp. w st. spocz. Pan Leszek Szreder – Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, nadinsp. w st. spocz. Pan Zbigniew Chwaliński – Członek Zarządu Stowarzyszenia Generałów Policji RP, insp. w st. spocz. Pan Jerzy Skrycki – I Wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, st. chor. sztab. SG w st. spocz. Pan Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, nadbryg. w st. spocz. Pan Zygmunt Politowski – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP oraz bryg. w st. spocz. Pani Anna Obolewicz – Wiceprezes Zarządu Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP.

W spotkaniu udział wzięli również przedstawiciele ZER MSWiA: Pani Ewa Bogucka-Łopuszyńska – Naczelnik Wydziału Obsługi Prawnej, Pani Justyna Borowska – p.o. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego oraz Pan Krzysztof Kiełkiewicz – Doradca Dyrektora.

Pod patronatem Pani Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA powołana została Rada Programowa pod hasłem „ŚWIADOMY SENIOR – BEZPIECZNY SENIOR”, której Przewodniczącym został Pan Piotr Iwat – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP oraz wybrano dwóch wiceprzewodniczących: Panią Elżbietę Ostrowską – Przewodniczącą Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów i Pana Zygmunta Politowskiego – Prezesa Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP. W skład Członków Rady weszli: Pani Anna Obolewicz, Pani Małgorzata Żuber-Zielicz, Pani Ewa Bogucka-Łopuszyńska, Pani Justyna Borowska, Pan Leszek Szreder, Pan Zbigniew Chwaliński, Pan Sławomir Matusewicz, Pan Janusz Czyż i Pan Tadeusz Lempkowski. Rada Programowa zaplanowała, że w tym roku odbędą się jeszcze dwa spotkania dla seniorów: 15 listopada i 13 grudnia br.

Na pierwszym, z zaplanowanych spotkaniach w środowiskach senioralnych, słuchacze dowiedzą się m.in. jak bezpiecznie korzystać z telefonów komórkowych, aby nie paść ofiarą oszustów i jak skutecznie zabezpieczyć dom przed złodziejami. Dodatkowo poruszony będzie bardzo istotny temat wykluczania seniorów ze środowiska społecznego – jak temu przeciwdziałać?

Drugie spotkanie poświęcone będzie zasadom bezpiecznego korzystania ze sprzętów domowych i przeciwdziałania pożarom. Omówiona będzie także kwestia wsparcia psychologicznego w przypadku trudnej sytuacji ekonomicznej oraz emocjonalnej seniora, przedstawione będą negatywne skutki tego zjawiska oraz wskazówki jak sobie z tym problemem radzić?

Celem Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Pani Małgorzaty Zdrodowskiej jest, aby Zakład był blisko swoich emerytów i rencistów, wspierał ich, a nasi emeryci żeby wspierali emerytów i rencistów cywilnych”.

Nadmieniam, jako biorący udział w powyższym spotkaniu, że programem „ŚWIADOMY SENIOR, BEZPIECZNY SENIOR” zainteresowane są stowarzyszenia skupiające emerytów i rencistów z Polski powiatowej i gminnej. Daje to możliwość nawiązania współpracy ze stowarzyszeniami skupiającymi emerytów „cywilnych”. 

Prezes ZEiRSG

Sławomir MATUSEWICZ

Poniżej kilka zdjęć ze spotkania z portalu ZER MSWiA.