Spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń Służb Mundurowych w Słubicach

W dniu 10 kwietnia 2015r w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się spotkanie przedstawicieli struktur emeryckich służb mundurowych działających na terenie Gminy i Powiatu Słubickiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Kół : SE i RP ; ZŻWP ; ZE i RP RP oraz Regionu Nadodrzańskiego ZE i RSG.

Cel spotkania :

  • wzajemne zapoznanie się po zmianach w poszczególnych Zarządach,
  • omówienie Planów Działania na 2015r w Kołach i Regionie,
  • ustalenie wspólnych przedsięwzięć i możliwości ich realizacji,
  • funkcjonowanie FSSM RP i udział naszych przedstawicieli w jej pracach,
  • kontakty i współpraca z Komendami Jednostek Służb Mundurowych na naszym terenie,

Na spotkaniu ustalono wzajemne uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych przez poszczególne struktury oraz zarys działań wspólnych. Wszyscy uczestnicy spotkania zgodnie potwierdzili sens i potrzebę takich spotkań w przyszłości oraz organizację przedsięwzięć i spotkań integrujących nasze środowiska.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w spotkaniu i wyrażoną dalszą chęć aktywnego działania na rzecz dobra wspólnego naszych członków.

0410_slubice_01