Spotkanie przedstawicieli Zarządów w Słubicach.

           W  dniu 10 kwietnia 2017r. w Słubickim Centrum Organizacji Pozarządowych odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Zarządów Kół: SE i RP, ZE i RP RP, RN ZE i RSG ze Słubic oraz Regionu IPA  LGW z Krosna Odrzańskiego.

          Celem spotkania było: przedstawienie składów Zarządów w/w struktur po odbytych Walnych Zebraniach Sprawozdawczo – Wyborczych oraz omówienie przedsięwzięć zaplanowanych w 2017r. w poszczególnych Planach Działania. Na spotkaniu omówiono także wzajemny udział członków w przedsięwzięciach organizowanych przez nasze Stowarzyszenia: udział w uroczystościach organizowanych przez służby mundurowe i władze samorządowe oraz organizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu integrację środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych.

           Uzgodniono, że takie spotkania będą kontynuowane i będą organizowane wspólne działania rekreacyjno-sportowe , turystyczne i inne w ramach naszych możliwości.

          Dziękujemy Kolegom za udział w spotkaniu , aktywność i przedstawienie swoich propozycji.

 

                                                                                                         Prezes RN

                                                                                                       Jerzy Siedlarz