Spotkanie przedstawicieli Zarządów w Słubicach.

          W dniu 09 grudnia 2016r. w siedzibie Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG odbyło się spotkanie przedstawicieli zarządów struktur emeryckich służb mundurowych, działających na terenie miasta i gminy Słubice. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele Kół: SEiRP, ZEiRP RP oraz RN ZEiRSG. Zaproszeni byli także przedstawiciele Koła ZŻWP ze Słubic i Regionu IPA z Krosna Odrzańskiego.

         Celem spotkania było omówienie działań samodzielnych i wspólnych realizowanych przez poszczególne struktury w 2016r. oraz przedstawienie propozycji do takich działań w 2017r. Przedstawiciel Regionu IPA, ze względu na nieobecność na spotkaniu, swoje propozycje przesłał na piśmie. Wspólnie ustalono, że po zebraniu i ustaleniu we własnych strukturach propozycji na rok 2017, w styczniu 2017r. odbędzie się ponowne spotkanie, aby wspólne przedsięwzięcia ująć w Planach Działania.

         Ponadto na spotkaniu poruszono i przedyskutowano n/w tematy:

– „Służby mundurowe w społeczeństwie obywatelskim” – konferencja w Warszawie 26.09.2016r.,

– protest emerytów mundurowych przed sejmem w Warszawie 02.12.2016r.,

– projekty rządowe dot. obniżenia emerytur mundurowych,

– pomysły rządowe na temat utworzenia organu 'nadzorującego” organizacje pozarządowe i rozdzielającego środki finansowe.

          Dziękujemy kolegom za udział w spotkaniu i merytoryczne podejście do zagadnień i tematów.

 

Prezes RN

Ryszard Babij