Spotkanie w Kostrzynie nad Odrą

          W dniu 10 czerwca 2016r w Kostrzynie nad Odrą odbyło się spotkanie integracyjne, w którym uczestniczyli emeryci służby granicznej – byli żołnierze i funkcjonariusze na czele z ppłk w st. spocz. Stanisławem Przywarą i mjr w st. spocz. Janem Dzieżą oraz zaproszeni koledzy – emeryci wojskowi pełniący w przeszłości służbę w jednostkach wojskowych na terenie miasta na czele z mjr. rez .Zygmuntem Romanowskim. Region  naszego Związku reprezentowało czterech członków.

          Spotkanie zorganizowane zostało z okazji 71. rocznicy powołania Wojsk Ochrony Pogranicza, a także w celu integracji środowiska emerytów mundurowych z terenu miasta i okolic. W swoich wystąpieniach koledzy: Jan Dzieża i Zygmunt Romanowski podkreślali znaczenie koleżeństwa i integracji w naszym emeryckim środowisku oraz podtrzymywania pamięci o naszych starszych kolegach – weteranach służby i tych, co odeszli na wieczną wartę, o pamiętaniu o naszej historii i tradycji w służbie dla Ojczyzny. Były nie tylko wspomnienia, ale też ocena naszej aktualnej emeryckiej rzeczywistości.

          Dziękujemy organizatorom oraz kolegom za udział w spotkaniu.

                                                                                                                                                      Prezes  RN

                                                                                                                                                    Ryszard Babij