Spotkanie w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej

W dniu 03 marca 2015r w Krośnie Odrz. odbyło się spotkanie z Komendantem NoOSG Panem płk SG Andrzejem Kamińskim. Organizatorami spotkania byli Koledzy z Koła ZŻWP w Krośnie Odrz.Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele emerytów służby granicznej ze : ZE i RSG – Region im.Ziemi Łużyckiej w Lubaniu; Koła ZŻWP w Tuplicach, Koła ZŻWP w Słubicach; ZE i RSG – Region Nadodrzański w Słubicach; emeryci z : Gubina i Kostrzyna nad Odrą.

Głównym tematem spotkania była: wspólpraca struktur emeryckich z Komendą NoOSG i PSG w terenie oraz zbliżająca się 70.rocznica objęcia służby granicznej na Odrze i Nysie Łużyckiej przez Frontowe Jednostki Wojska Polskiego a póżniej utworzonych Wojsk Ochrony Pogranicza. Wspólne wnioski z tego spotkania :było to takie pierwsze,a może nawet i historyczne spotkanie Komendanta NoOSG z liczną reprezentacją emerytów służby granicznej od Kostrzyna nad Odrą do Lubania i Krosna Odrz.

Uczestnicy spotkania potwierdzili wzajemne pozytywne dotychczasowe relacje z nadzieją na dobre kontakty w przyszłości. Dziękujemy Panu Komendantowi i Funkcjonariuszom SG z Oddziału za udział w spotkaniu i wysłuchanie emerytów,którzy nie chcą zapomnieć o swojej służbie dla Ojczyzny.

Prezes RN
Ryszard Babij