SPOTKANIE W SŁUBICACH DOT. USTAWY REPRESYJNEJ Z 16.12.2016 r.

           W dniu 12 września 2017 r. w Słubicach odbyło się spotkanie z Jerzym Wierchowiczem – znanym gorzowskim adwokatem, politykiem, posłem na Sejm II i III kadencji, a od 2015 r. członkiem Trybunału Stanu. Inicjatorem zorganizowania spotkania była Słubicka Inicjatywa Demokratyczna „Na granicy”, a uczestnikami spotkania byli emeryci służb mundurowych, których dotknęła już, lub wkrótce dotknie, tzw. ustawa dezubekizacyjna, nazywana przez nas, poszkodowanych i represjonowanych emerytów – represyjną. W spotkaniu wzięło udział około 100 emerytów i rencistów mundurowych z rejonu Słubic, w tym duża grupa emerytów Wojsk Ochrony Pogranicza i Straży Granicznej, a także grupa mieszkańców miasta utożsamiająca się z naszymi problemami.

          W swoim wystąpieniu Jerzy Wierchowicz podkreślił, że ustawa z 16.12.2016 r. uchwalona przez grupę posłów poza salą obrad Sejmu i podpisana przez Prezydenta, jest niekonstytucyjna i sprzeczna z wieloma art. naszej Konstytucji i innymi przepisami prawa. Po otrzymaniu decyzji /obniżającej nabyte świadczenia zgodnie z obowiązującym prawem/ należy bezwzględnie odwoływać się do sądu i wykorzystać wszystkie możliwości w procedurze indywidualnej, zaskarżać i wnosić o uchylenie decyzji ZER MSW jako sprzecznej z Konstytucją i obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykorzystać całą ścieżkę prawną w kraju i odwoływać się do organów międzynarodowych. Nie należy także rezygnować z działań zbiorowych – spotkań i protestów. Takie inicjatywy, jak ta w Słubicach, są ważnym elementem wspólnych działań społeczeństwa, które nie zgadza się z pomysłami „dobrej zmiany”, i osób represjonowanych za służbę Ojczyźnie przed 1989 r. Nikt w Europie i na świecie nie uznał, że Polska Rzeczpospolita Ludowa była państwem totalitarnym, a taką nazwę nadało i używa aktualna władza w swojej propagandzie i narracji aby uwiarygodnić swoje represyjne działania. Należy grupować ludzi wokół takich i podobnych inicjatyw w jeden blok antypisowski i swoje zdanie wyrazić przy urnach podczas kolejnych wyborów. Następna kadencja PIS, to katastrofa dla Polski. Należy pisać i zadawać pytania dla IPN, ZER MSW, ministra – dlaczego jestem represjonowany, na podstawie jakich materiałów, dlaczego zabierane są prawa nabyte itd. W przypadku braku odpowiedzi w przewidzianym prawem terminie należy pisać skargi na bezczynność organu do Sądów Administracyjnych.

         Podczas spotkania głos zabrało także kilku represjonowanych emerytów, którzy pytali między innymi o: stosowanie dodatkowych szykan i represji w przypadku niemożliwości doliczenia okresów przepracowanych w cywilu po odejściu na emeryturę; nazywania żołnierzy zawodowych WOP – funkcjonariuszami. Wskazywali, że pełnienie służby w mundurze wiązało się z wykonywaniem rozkazów, nie był to dowolny wybór, a na emerytury odchodziliśmy na pdst. ustawy z 18.02.1994 r. – czyli ustawy uchwalonej już po przemianach ustrojowych w kraju.

         Na koniec spotkania organizatorzy z ramienia Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej, jak i zabierający głos, zaapelowali o jedność środowiska, nie tylko poszkodowanych i represjonowanych, ale wszystkich, którzy służyli swojej Ojczyźnie przed i po 1989 r, a teraz są emerytami. Zaapelowali o współpracę i wspólne działanie środowisk, które nie zgadzają się z propagandą, szykanami, represjami PIS; szukajmy sojuszników, nie dzielmy się, ale działajmy wspólnie dla dobra wszystkich.

          Aktualnie przedstawiciele Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej zbierają podpisy pod listem do Prezydenta RP w sprawie zmiany ustawy represyjnej, w działania te angażują się także osoby wspierające, w tym z naszego środowiska. My emeryci mamy nadzieję na wsparcie ze strony Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej podczas zbierania podpisów pod projektem naszej ustawy „antyrepresyjnej”. Dalsze planowane działania to zorganizowanie w październiku br. spotkania z członkami Komitetu Obywatelskiego Inicjatywy Ustawodawczej i z przedstawicielami FSSM RP na naszym terenie. Emeryci mundurowi popierają ten pomysł i włączą się w działania organizacyjne.

                                                                                                      Prezes RN

                                                                                                    Jerzy Siedlarz

PS. Informacja o powstaniu Słubickiej Inicjatywy Demokratycznej i podjęciu z nią współpracy przez ZN ZEiRSG, została zamieszczona na stronie Federacji SSM RP >.fssm.pl/slubicka-inicjatywa-demokratyczna.

Skan listu do Prezydenta – poniżej.