Spotkanie ze słowackimi emerytami mundurowymi.

          W dniu 3 września 2016 r. w Starej Lubovni na Słowacji, na zaproszenie przewodniczącego Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych Antona Budaśa,  kilkuosobowe delegacje: Regionu Sądeckiego ZEiR SG i Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Nowego Sącza, uczestniczyły w koleżeńskim spotkaniu z emerytami policyjnymi na Słowacji, którzy w przeszłości ochraniali granicę oraz utrzymywali porządek publiczny na pograniczu w rejonie powiatu Stara Lubovnia.

          Spotkanie przebiegło w serdecznej, sympatycznej atmosferze. Delegacje ze strony polskiej zapoznały się z izbą pamięci w miejscowej Komendzie Policji i różnymi rodzajami umundurowania policyjnego, używanego po II wojnie światowej na Słowacji. Zwiedzanie izby pamięci było okazją do wielu wspomnień i refleksji ze wspólnej służby i współpracy w przejściach granicznych i w rejonach przygranicznych. Wspomnienia ze służby stały się przyczynkiem do wymiany poglądów na temat obecnych warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów mundurowych po obu stronach granicy, jak również praktycznej działalności stowarzyszeń reprezentujących te gremia.

            Warto zaznaczyć, że było to już kolejne spotkanie koleżeńskie na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, zorganizowane w ramach współpracy przygranicznych organizacji emerytów i rencistów policyjnych obu państw. Spotkania te organizowane są przemiennie, zarówno na terenie Słowacji, jak i na terenie naszego kraju.     Kolejne tego rodzaju spotkanie odbędzie się już niebawem po stronie polskiej, prawdopodobnie przed końcem roku 2016.

            Poniżej kilka fotografii ukazujących atmosferę spotkania.

Jerzy Jankowski