Spotkanie ze Słowakami

            W dniu 5 września 2015 r. w Starej Lubovni na Słowacji kilkuosobowe delegacje: Regionu Sądeckiego ZEiR SG i Koła Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych z Nowego Sącza uczestniczyły w koleżeńskim spotkaniu z członkami Miejskiego Oddziału Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych działającego w tym mieście.

            Było to kolejne już na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat spotkanie w ramach współpracy przygranicznych organizacji emerytów i rencistów policyjnych obu państw. Warto zaznaczyć, że spotkania te organizowane są przemiennie, zarówno na terenie Słowacji, jak i na terenie naszego kraju.

          Spotkanie przebiegło w serdecznej, sympatycznej atmosferze i było okazją do wspomnień i refleksji ze wspólnej służby i współpracy na przejściach granicznych i w rejonach przygranicznych. Stanowiło również pole do wymiany poglądów na temat warunków socjalno-bytowych emerytów i rencistów mundurowych po obu stronach granicy, jak również praktycznej działalności stowarzyszeń reprezentujących te gremia.

           Kolejne tego rodzaju spotkanie odbędzie się już niebawem, gdyż delegacja Koła Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych ze Starej Lubovni została zaproszona do wzięcia udziału w uroczystości 25-lecia powstania Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych, organizowanej w m. Barcice przez sądeckie Koło tej organizacji w dniu 18 września br.

Adam Miksiewicz