Sprawozdanie Prezydium ZG ZEiRSG za okres: X 2021 – XII 2022. Prezentacja graficzna.

Zgodnie z zapowiedzią poniżej zamieszczamy prezentację graficzną Sprawozdania Prezydium Zarządu Głównego ZEiRSG za okres: październik 2021 – grudzień 2022.   

Wiceprezes ds. O-P ZEiRSG

Andrzej BUDZYŃSKI