Stowarzyszenie „Wisztyniec” przystępuje do Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.

Uprzejmie informujemy, że Stowarzyszenie Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Straży Granicznej „Wisztyniec” z siedzibą w Gołdapi podjęło w dniu 18 czerwca 2022 roku podczas Walnego Zebrania uchwałę o przystąpieniu  do Porozumienia o partnerskiej współpracy i współdziałaniu Stowarzyszeń Weteranów, Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Granicznych RP. Przypominamy, że Porozumienie to zostało podpisane w dniu 30.05.2022 roku w Sali Kolumnowej Komendy Głównej Straży Granicznej w Warszawie przez 8 podmiotów reprezentujących weteranów, emerytowanych żołnierzy i funkcjonariuszy Służb Granicznych RP.  Postanowienia tego Porozumienia dają możliwość przystępowania do niego innych organizacji reprezentujących środowiska „pograniczników” i podejmowania wspólnych działań stosownie do celów Porozumienia.  Bliżej na ten temat pisaliśmy na naszej witrynie TUTAJ. 

W walnym Zebraniu Stowarzyszenia „Wisztyniec” uczestniczył w charakterze zaproszonego gościa specjalnego reprezentant naszego Związku Wiceprezes ds. Finansowo-Społecznych Kol. Piotr IWAT, będący jednocześnie Przewodniczącym Federacji SSM RP. Podczas obrad członkowie Stowarzyszenia „Wisztyniec” podjęli uchwałę o nadaniu Koledze Piotrowi Iwatowi godności Członka Honorowego Stowarzyszenia „Wisztyniec”.  TUTAJ  fotorelacja ze spotkania na portalu Gołdap. org.pl.

Dodatkowo informujemy, że Stowarzyszenie „Wisztyniec” powstało w roku 2019, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w KRS pod nr: 0000819426. Posiada też własną stronę internetową na Facebooku: https://www.facebook.com/Stowarzyszenie-Wisztyniec-101622125459586 , a Prezesem Stowarzyszenia jest Kol. Piotr Kuśtowski.

Serdecznie gratulujemy członkom Stowarzyszenia „Wisztyniec” przystąpienia do wspomnianego wyżej Porozumienia, a Kol. Piotrowi Iwatowi – nadania tytułu Honorowego Członka Stowarzyszenia „Wisztyniec”.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski