Świąteczne spotkanie u Burmistrza Słubic.

            W dniu 13 grudnia 2016r. na zaproszenie Burmistrza Słubic Tomasza Ciszewicza i Przewodniczącego Rady Miejskiej Mariusza Olejniczaka do sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego na spotkanie wigilijne przybyli przedstawiciele około 40 organizacji pozarządowych działających na terenie miasta i gminy Słubice. Emerytów mundurowych reprezentowali koledzy z Kół: SEiRP, ZŻWP i RN ZEiRSG.

            Na spotkaniu podsumowano dotychczasowe aktywności NGO oraz rozmawiano o planach na przyszłość – zarówno organizacji pozarządowych jak i gminy. Burmistrz podziękował przedstawicielom za aktywność ich organizacji na rzecz swoich środowisk jak i mieszkańców gminy, złożył także życzenia świąteczne i noworoczne. W imieniu radnych życzenia obecnym przekazał Mariusz Olejniczak.

          Spotkanie zakończyło się tradycyjnym świątecznym poczęstunkiem.

 

                                                                                                Prezes RN

                                                                                            Ryszard Babij