Świąteczne spotkanie ze Starostą słubickim.

            W dniu 20 grudnia 2016r. w słubickim hotelu Horda odbyło się spotkanie świąteczne przedstawicieli około 30 organizacji i stowarzyszeń, działających na terenie powiatu słubickiego, ze starostą i członkami zarządu powiatu. Przy świątecznym poczęstunku była okazja do wzajemnych rozmów, wymiany doświadczeń, podsumowania mijającego roku, a także rozmowy ze starostą i członkami zarządu o planach na przyszły rok.

             Podczas spotkania swoją działalność zaprezentowały dwie organizacje prężnie działające na terenie powiatu: Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych „Słoneczko” z Rzepina oraz Sektor 3 ze Słubic. Przedstawiciel Sektora 3 opowiedział o korzyściach ze współpracy z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w Zielonej Górze i wyjaśnił, dlaczego warto przekazywać 1 procent swego podatku lokalnym organizacjom pożytku publicznego.

            Każdy z uczestników spotkania otrzymał drobne upominki: świąteczne stroiki, wykonane przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Żabicach, oraz powiatowe kalendarze.

 

                                                                                                Prezes RN

                                                                                              Ryszard Babij