ŚWIĄTECZNY PIKNIK

    Członkowie Regionu w Cieszynie przy udziale członków rodzin spotkali się w cieszyńskim Lasku Miejskim na pikniku integracyjnym zorganizowanym z okazji Święta Straży Granicznej.

   Część uroczystą stanowiło przyjęcie kol. Edwarda Figlusa w szeregi członków Związku, wręczenie legitymacji i odznaki związkowej.

   Stronę kulinarną pikniku zabezpieczał kol. Piotr Ufir, a jej smaki doceniali wszyscy uczestnicy pikniku. Spotkanie przyczyniło się również do odświeżenia starych znajomości i umacniania koleżeńskich więzi towarzyszy wspólnej służby na rubieżach Rzeczypospolitej.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty