Święto Straży Granicznej – życzenia z Regionu Nadodrzańskiego.

       W związku ze Świętem Straży Granicznej i 29. rocznicą powołania formacji, jak co roku, przedstawiciele Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG w Słubicach złożyli życzenia w Komendach: Oddziału SG w Krośnie Odrzańskim i Placówkach SG w: Gorzowie Wielkopolskim i Świecku.
W tym roku w związku z aktualną sytuacja epidemiologiczną w kraju niestety odwiedziny były krótkie, z zachowaniem środków bezpieczeństwa i obowiązujących procedur. Wszystkim Funkcjonariuszom i Pracownikom życzyliśmy zdrowia, pomyślności oraz wyróżnień, awansów, docenienia służby przez przełożonych i społeczeństwo.

Prezes RN
Jerzy Siedlarz