Szczecin – obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP. Sztandar dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie.

W dniu 9 listopada 2019 roku na zaproszenie Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie, członek Zarządu ZEiR SG Region Szczecin, kol. Jarosław Kęsicki, uczestniczył w uroczystościach z okazji obchodów 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych Rzeczpospolitej Polskiej oraz przekazania sztandaru dla Okręgu ZIW RP w Szczecinie. W uroczystościach uczestniczyło też kilkunastu naszych kolegów, którzy oprócz zrzeszenia w ZEiR SG, są także członkami ZIW RP. Po przemówieniach okolicznościowych wręczono wyróżnienia. Jednym z wyróżnionych najwyższym wyróżnieniem – Złotą Honorową Odznaką ZIW RP – został nasz kolega Andrzej Wyganowski.

Obchody rocznicowe i wręczenie sztandaru uświetniła orkiestra wojskowa 12 Brygady Zmechanizowanej, grając znane i popularne utwory wojskowe. Należy zaznaczyć, że ZEiR SG Region Szczecin i ZIW RP Okręg w Szczecinie utrzymują ścisły kontakt, Prezesem Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Szczecinie jest nasz kolega Stefan Ćmielewski, a członkami – znaczna grupa byłych żołnierzy WOP i funkcjonariuszy SG.

Życzymy Związkowi Inwalidów Wojennych RP jak najmniej problemów w działalności i następnych 100 lat działania.

 

 

Zdjęcia                                                                      Z upoważnienia Prezesa Regionu

kol. Jarosław Kęsicki                                                            kol. Jarosław Kęsicki