SZCZECIN – SPOTKANIE Z MARSZAŁKIEM OLGIERDEM GEBLEWICZEM !

          W dniu 21 maja 2018 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się spotkanie z marszałkiem województwa zachodniopomorskiego Olgierdem Geblewiczem. Spotkanie odbyło się dzięki naszemu represjonowanemu koledze Andrzejowi Wyganowskiemu. W spotkaniu uczestniczyli także: Eugeniusz Matuszak-Benek – Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych oraz Danusia Leszczyńska – Przewodnicząca Zachodniopomorskiego Komitetu Protestacyjnego Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

Ustalono, iż marszałek Geblewicz wyznaczy w swoim „marszałkostwie” osobę odpowiedzialną za kontakty z nami. Będziemy ściśle współpracować. Pierwszy etap współpracy, to pismo do Marszałka z prośbą o to, aby wystąpił do ZER MSWiA o informacje dotyczące  ilości osób represjonowanych w naszym województwie z rozbiciem na:

  • powiaty,
  • rodzaj służby,
  • wdowy i dzieci.

Marszałek Olgierd Geblewicz zobowiązał się udzielić nam wszelkiej pomocy, szczególnie w kontaktach z ZER MSWiA, z MSWiA i z posłami.

          Nadmieniam, że przygotowany został także projekt porozumienia wszystkich organizacji mundurowych w Szczecinie (docelowo także w całym województwie) w zakresie współpracy, w szczególności pod kątem przygotowania się do wyborów samorządowych. W spotkaniu organizacyjnym przygotowującym projekt porozumienia wziął udział nasz gorący obrońca b. minister Andrzej Milczanowski. Akt podpisania tego porozumienia będzie przedmiotem odrębnej informacji.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej BUDZYŃSKI