Tablica Pamięci Pograniczników Śląska Cieszyńskiego

TABLICA PAMIĘCI POGRANICZNIKÓW ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO

Cieszyn, 17.06.2015 r.

         Sukcesem zaowocowała inicjatywa i wysiłki Komitetu Społecznego Fundacji Tablicy „Pamięci i na chwałę żołnierzy, funkcjonariuszy, pracowników stających w ochronie i obronie granic Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918 – 2015” , który stworzyli członkowie: Koła Nr 5 Ziemi Cieszyńskiej Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Regionu w Cieszynie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej, Regionu IPA Cieszyn II Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji, Zarządu Oddziałowego w Raciborzu i Terenowej Organizacji w Bielsku-Białej Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży Granicznej.

         Dzięki zrozumieniu, szerokiemu wsparciu i dużej ofiarności środowiska weteranów służby granicznej, szczególnie naszego Związku i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, oraz pomocy władz Powiatu Cieszyńskiego, kierownictwa Śląsko-Małopolskiego Oddziału i Karpackiego Ośrodka Wsparcia Straży Granicznej przed południem, 17 czerwca 2015 r. były obiekt Placówki Straży Granicznej w Cieszynie, po ponad 100. dniowej ciszy wypełnił się licznie przybyłymi weteranami służby granicznej, strażnikami i pracownikami Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, przedstawicielami władz samorządowych i społeczeństwa Śląska Cieszyńskiego, delegacjami służb mundurowych oraz młodzieżą klas mundurowych cieszyńskich szkół.

         Przed tablicą przesłoniętą biało czerwoną szarfą wystawiono posterunek honorowy w aktualnym i historycznym umundurowaniu Straży Granicznej i Wojsk Ochrony Pogranicza formacji granicznych, a na plac apelowy wmaszerowała Kompania i Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Karpackiego Ośrodka Wsparcia w Nowym Sączu.

         Z wybiciem południa i hejnałem na ratuszowej wieży, meldunek dowódcy uroczystości przyjął, w imieniu komendanta Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej w Raciborzu, ppłk SG Wojciech Stodolnik. Następnie zabrzmiał Hymn Rzeczypospolitej i na maszt wciągnięto flagę państwową, po czym uczestnicy uroczystości wysłuchali przemówień okolicznościowych. Jako pierwszy, w imieniu organizatora uroczystości, przemówił kol. Mariusz Kolanko, następnie głos zabrali: posłanka na Sejm RP Aleksandra Trybuś, płk Wojciech Stodolnik, wicestarosta Powiatu Cieszyńskiego Maria Cieślar i reprezentujący władze Cieszyna Stanisław Kawecki.

         Po Apelu Pamięci poświęconym żołnierzom, funkcjonariuszom i pracownikom służącym w ochronie oraz walczących w obronie granicy Polski na Śląsku Cieszyńskim w latach 1918 – 2015 zabrzmiała salwa kompanii honorowej, następnie płk w st. spocz. Włodzimierz Węgierkiewicz, ppłk SG Wojciech Stodolnik i przewodniczący Komitetu Społecznego kol. Jan Ogar dokonali odsłonięcia tablicy.

         W kolejnym punkcie ceremoniału ks. płk Zbigniew Kowalczyk i ks. ppłk SG Andrzej Gut odprawili modlitwę i poświęcili tablicę, a delegacje uczestniczących w uroczystości, z delegacją Komitetu Społecznego Fundacji Tablicy na czele, złożyły pod tablicą wiązanki kwiatów.

         Uroczystość zakończyła się koncertem solistów i Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej.

         Po uroczystości odsłonięcia tablicy, uczestnicy przenieśli się na cieszyński Rynek gdzie utytułowana wieloma nagrodami Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej zaprezentowała mieszkańcom Cieszyna i turystom, półgodzinny, różnorodny muzycznie koncert i pokaz musztry paradnej.

 

Prezes Regionu Mariusz Kosmaty