Trzy tradycyjne święta majowe + 18 rocznica przystąpienia Polski do UE!

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA – MIĘDZYNARODOWE ŚWIĘTO LUDZI KAŻDEJ PRACY !!!

NIECH SIĘ ŚWIĘCI 1 MAJA – 18 ROCZNICA PRZYSTĄPIENIA POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ!

WSPOMNIENIA KOLEGI TADEUSZA FRYDRYCHA!

18 lat temu Polska, wraz z dziewięcioma innymi państwami, z woli zdecydowanej większości Polaków wyrażonej w referendum, przystąpiła do Unii Europejskiej. To historyczne wydarzenie poprzedzone zostało wieloletnim olbrzymim wysiłkiem w przygotowanie wielu dziedzin naszego życia, aby spełnić warunki umowy akcesyjnej. Fakt ten miał szczególne znaczenie również dla Straży Granicznej RP, która została dobrze przygotowana do ochrony granicy na nowych zasadach, zapewniając udogodnienia w jej przekraczaniu ze skuteczną ochroną szczególnego odcinka zewnętrznej granicy UE włącznie. Pełniąc służbę uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach z okazji przystąpienia do europejskiej wspólnoty, organizowanych w przejściach granicznych przez władze samorządowe z licznym udziałem mieszkańców pogranicza sąsiadujących państw unijnych. Osobiście uczestniczyłem w uroczystości zorganizowanej w dniu 30 kwietnia 2004 roku na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. 

2 Maja świętujemy Dzień Flagi! Powoli, z roku na rok, coraz więcej osób wywiesza w tym dniu w miejscu zamieszkania/pobytu polską flagę. I dobrze, tak powinno być! Ten pozytywny trend musi być utrzymany! 

 

3 MAJA – NARODOWE ŚWIĘTO KONSTYTUCJI TRZECIEGO MAJA!

Obraz Jana Matejki pt. „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” .
Wg Wikipedii: „Uchwalenie Konstytucji 3 maja” – obraz Jana Matejki, 1891. Król Stanisław August (po lewej, w królewskiej szacie zdobionej gronostajami) wchodzi do kolegiaty św. Jana Chrzciciela, gdzie Konstytucja zostanie zaprzysiężona przez Sejm. Marszałkowie Stanisław Małachowski i Kazimierz Nestor Sapieha niesieni na rękach przez posłów sejmowych. W tle Zamek Królewski, gdzie uchwalono Konstytucję.

Tutaj link do artykułu odnoszącego się do sekretów powyższego obrazu Jana Matejki. 

Z okazji trzech świąt majowych oraz 18 Rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Zarząd  Główny ZEiRSG składa całemu środowisku „pograniczników” i ich sympatykom życzenia wszelkiej pomyślności!