Udział w Święcie Straży Granicznej.

             W dniu 25.05.2017 r. w Nadodrzańskim Oddziale Straży Granicznej w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości Święta Straży Granicznej – 26. rocznicy powołania formacji.

                W uroczystości uczestniczyła kadra kierownicza Oddziału, funkcjonariusze, pracownicy oraz zaproszeni goście, głównie z trzech województw: lubuskiego, dolnośląskiego i wielkopolskiego – wojewodowie, szefowie służb mundurowych, dowódcy wojskowi, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, władz samorządowych z pogranicza oraz innych urzędów i instytucji współpracujących z Nadodrzańskim Oddziałem SG. Obecni byli także przedstawiciele niemieckiej policji federalnej i landowej oraz policji czeskiej, a także byli Komendanci Oddziału: generałowie bryg. SG: Jacek Bogdan i Andrzej Kamiński. Na zaproszenie Komendanta NoOSG w uroczystości uczestniczył też prezes Regionu Nadodrzańskiego ZEiRSG kol. Jerzy Siedlarz oraz inni emeryci SG.

                Podczas uroczystego apelu funkcjonariusze i pracownicy Oddziału otrzymali awanse, wyróżnienia i nagrody pieniężne, wręczono także medale „Za zasługi dla Straży Granicznej”. W swoim wystąpieniu Komendant Oddziału płk SG Jacek Szcząchor podziękował funkcjonariuszom i pracownikom za zaangażowanie i rzetelną służbę, nawiązał także do faktu ciągłości służby i więzi pokoleniowej żołnierzy i funkcjonariuszy w ochronie granic Rzeczypospolitej.

                Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra z Morskiego Oddziału SG, a na placu apelowym w Miasteczku Mundurowym można było zapoznać się ze sprzętem wykorzystywanym przez służby mundurowe.

                Dziękujemy Panu Komendantowi za zaproszenie na uroczystości 26. rocznicy powołania SG oraz za pamięć o emerytach –  byłych żołnierzach i funkcjonariuszach pełniących służbę na lubuskim odcinku granicy.

                                                                                                      Prezes RN

                                                                                                      Jerzy Siedlarz