Uroczyste pożegnanie śp. mjr. WOP/SG Józefa LASZCZYKA.

Uroczyste pożegnanie śp. mjr. WOP/SG Józefa Laszczyka rozpoczęło się w kościele pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Rycerce Górnej w dniu 7.01.2023 r. Tam też Zmarłego pożegnali przyjaciele, sąsiedzi i znajomi. Mowę pożegnalną w imieniu współpracowników, byłych żołnierzy WOP i SG wygłosił prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego ppłk w st. spocz. Albin Kłodnicki. Przypominał on słowa hymnu pograniczników „Tam za górą jest granica”.

Uroczystości pogrzebowe zakończyły się w dniu 16.01.2023 r. na cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu z udziałem pocztu sztandarowego ZEiRSG, a także asysty honorowej złożonej z oficerów Grupy Rekonstrukcji Historycznej „GRANICA”.

W mszy pogrzebowej wzięła udział pogrążona w żałobie rodzina, przyjaciele, znajomi, współtowarzysze służby i przedstawiciele Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył Kapelan Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ks. por SG Artur Suska. Pożegnał on Zmarłego w czasie mszy pogrzebowej, w kaplicy cmentarnej, a następnie odprowadził śp. mjr. WOP/SG Józefa Laszczyka, w miejsce spoczynku.

W załączeniu słowa pożegnania, które wypowiedziałem podczas mszy pogrzebowej, a także krótka relacja zdjęciowa.