Uroczyste wręczenie sztandaru Regionowi ZEiRSG w Szczecinie.

Dzień 11 września 2021 r. był dla Regionu w Szczecinie Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej szczególnie ważny. Miało miejsce uroczyste wręczenie sztandaru dla naszego Regionu. Uroczystość odbyła się na nowo otwartym Skwerze Pogranicznika, który znajduje się w pobliżu granicy państwowej przy ścieżce rowerowej Łęgi-Buk-Stolec. Sam przebieg wręczenia sztandaru, pomimo warunków polowych, był podniosły i zgodny z ceremoniałem. Sztandar z rąk Przewodniczącej Rady Miasta Szczecin Renaty Łażewskiej odebrał Prezes Zarządu Regionu Szczecin Kol. Andrzej Budzyński. Następnie sztandar został przekazany dla pocztu sztandarowego w składzie: dowódca pocztu – por. Grzegorz Pieszko, sztandarowy – ppłk Grzegorz Borowik, asystujący – st. chor. sztab. Grzegorz Konior. Dzięki hojności fundatorów oraz wsparciu gmin: Stepnica i Nowe Warpno, procedura fundowania sztandaru trwała tylko niecałe trzy miesiące. Darczyńcy zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi gwoździami, deskami okolicznościowymi, podziękowaniami, a ich dane umieszczono na grawerowanej tablicy pamiątkowej. Patroni honorowi – Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej kontradmirał Andrzej Prokopski i Wójt Gminy Dobra Teresa Dera, Burmistrz Stepnicy Andrzej Wyganowski, Burmistrz Nowego Warpna Jarosław Burba oraz pozostali darczyńcy, dokonali symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec. Sztandar zawiśnie w gablocie w naszym pomieszczeniu w Placówce Straży Granicznej w Szczecinie.

Prezes Regionu Szczecin

Andrzej Budzyński

Poniżej mała galeria zdjęć z uroczystości.