Uroczysto-robocze posiedzenie Komitetów.

Członkowie poszerzonego Zarządu Głównego i społecznych komitetów fundacji Pomnika w Rycerce Górnej oraz Sztandaru Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej spotkali się w Rycerce Dolnej na uroczysto-roboczym posiedzeniu poświęconym ustaleniom organizacyjnym, scenariuszowi oraz podziałowi zadań w połączonych uroczystościach.

Inicjator idei pomnika kol. Tadeusz Kwiędacz przedstawił problemy i stan realizacji przedsięwzięcia. Kol. Andrzej Budzyński zapoznał uczestników ze stanem prac komitetu fundacji Sztandaru ZEiRSG. Kol. Mariusz Kolanko przedstawił propozycje scenariusza połączonych uroczystości i apelu pamięci podczas odsłonięcia pomnika.

Część uroczystą stanowiło wręczenie przez kol. Albina Kłodnickiego medalu Za wybitne Zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, przyznanych na wniosek Koła nr 10 w Żywcu panom Andrzejowi Bułce, Janowi Ficoniowi, Bartoszowi Kwiędaczowi, Zbigniewowi Listwanowi i Bartoszowi Wisińskiemu oraz kol. kol.:Tadeuszowi Kwiędaczowi, Edwardowi Pierzchale, Sławomirowi Matusewiczowi, Józefowi Laszczykowi, Lesławowi Wisińskiemu i Andrzejowi Szczerbie.

Szeregi członków Regionu w Cieszynie powiększyli kol. Andrzej Szczerba i kol. Dariusz Rogaliński, którym prezes Mariusz Kosmaty, uroczyście wręczył legitymacje i odznaki związkowe.

Uczestnicy posiedzenia mieli możliwość zapoznania się z kronikami ponad 40-letniej historii działalności Koła nr 6 Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych przy Górnośląskiej Brygadzie WOP w Gliwicach.

Na dopełnienie części uroczystej Zarząd Główny i połączone Komitety udały się przed Pomnik w Rycerce Górnej gdzie u podstawy pomnika wmurowano „kapsułę czasu”.

W miejscu planowanych uroczystości przeprowadzono rekonesans i ustalenia w zakresie zabezpieczenia przebiegu oraz ugrupowania do uroczystości.

Prezes Regionu w Cieszynie

Mariusz Kosmaty