Uroczystości 10 czerwca 2015 r. w Krośnie Odrzańskim

         W dniu 10 czerwca 2015r w Krośnie Odrzańskim odbyły się uroczystości 70.rocznicy objęcia ochroną granicy państwowej na Odrze i Nysie Łużyckiej przez jednostki WP, a następnie przez powołaną wyspecjalizowaną formację wojskową – Wojska Ochrony Pogranicza. Inicjatorami i organizatorami uroczystości byli Koledzy z Koła nr.6 ZŻWP w Krośnie Odrz. przy wsparciu Komendy NoOSG i współpracy z innymi strukturami emeryckimi na pograniczu.

         Uroczystości rozpoczęły się o godz.12.00 uroczystym apelem na placu apelowym NoOSG; w uroczystości uczestniczyła orkiestra wojskowa z 11 LDKP w Żaganiu, kompania honorowa z NoOSG, poczty sztandarowe : NoOSG, byłej LBWOP, Lubuskiego ZŻWP oraz zaproszonych szkół i organizacji.Na trybunie honorowej miejsca zajęli przedstawiciele : organizatora uroczystości, Komendy NoOSG, władz samorządowych i szkół pogranicza, obecni byli także – byli Komendanci Oddziału – gen.bryg.SG : Szymon Wieczorek i Jacek Bogdan. Przemówienia okolicznościowe wygłosili :przedstawiciel organizatora uroczystości – płk w st. spocz.Józef Ostrowski, Komendant NoOSG – gen.bryg.SG Andrzej Kamiński, Prezes LZW ZŻWP – gen.bryg.w st.spocz.Aleksander Bortnowski.W swoich wystąpieniach mówcy nawiązywali zarówno do historii – ochrony granicy przez formację wojskową – WOP , jak i do czasów współczesnych – gdzie ochrona granicy jest w gestii formacji o charakterze policyjnym – Straży Granicznej.

         Podczas uroczystego apelu zasłużonym członkom ZŻWP wręczono medale i wyróżnienia, złoty medal „Za zasługi dla ZŻWP” wręczono także Komendantowi NoOSG – gen.bryg.SG Andrzejowi Kamińskiemu. Na zakończenie uroczystości orkiestra wojskowa wykonła elementy musztry paradnej,a następnie wraz z kompanią reprezentacyjną i pocztami sztandarowymi przed trybuną honorową przemaszerowali licznie zgromadzeni weterani służby granicznej – emeryci WOP i SG oraz przejechali motocykliści – członkowie Bractwa Motocyklowego Żołnierzy WOP. Po uroczystości był czas na : zapoznanie się ze sprzętem służb mundurowych, zwiedzanie Sali Tradycji, a także na poczęstunek żołnierską grochówką.

         O godz.14.00 rozpoczęło się spotkanie koleżeńskie dla weteranów służby granicznej i zaproszonych gości, był to czas na spotkanie kolegów wspólnej służby po wielu latach – głównie z woj.zachodniopomorskiego, wielkopolskiego i lubuskiego, a także czas wspomnień – jak ochrona granicy wyglądała kiedyś i dziś. Dziękujemy Kolegom z Koła nr.6 ZŻWP w Krośnie Odrz. za zaangażowanie i zorganizowanie tego wyjątkowego spotkania z okazji 70.rocznicy powołania WOP, a Komendantowi, przedstawicielom NoOSG i podległych PSG za życzliwość i wsparcie tego przedsięwzięcia.