„Ustawa represyjna funkcjonariuszy a prawo UE”

W dniu 22 stycznia 2020 r. w auli Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, pod przewodnictwem śląskiego koordynatora FSSM RP kol. Ewy Macek toczyło się spotkanie przedstawicieli środowiska emerytów i rencistów mundurowych nt: „Ustawa Represyjna Funkcjonariuszy a Prawo Unii Europejskiej”.

Spotkanie poprzedziła narada grupy inicjatywnej manifestacji środowiska emerytów i rencistów służb mundurowych pod hasłem „Alarm Graniczny Trwa – naruszono granicę prawa ustawa represyjną z dnia 16.12.2016 r.” zaplanowanej w Cieszynie na 25 kwietnia 2020 r.

Inaugurację spotkania stanowiła projekcja filmu „Listy śmierci”, po której uczestnicy chwilą ciszy uczcili pamięć ofiar represyjnej ustawy.

Następnie Janusz ZEMKE – po 20. latach działania – przekazał reprezentowanie spraw polskich służb mundurowych w Parlamencie Europejskim, obecnemu Europosłowi Markowi BALTOWI (adres biura Ogrodowa 49 lokal 2, 42-200 Częstochowa, tel. +48 729 884 967, marekbaltbiuro@gmail.com), a uczestnicy spotkania gromkimi brawami podziękowali za troskę o sprawy środowiska mundurowych.

W roboczej części spotkania głos zabierali: Janusz Zemke, Marek Balt, poseł Andrzej Rozenek, prezes SEiRP Antoni Duda, wiceprezes ZŻWP Henryk Budzyński, Zasłużony dla ZKEiR SW gen. Jan PYRCAK, wiceprezes SBFSOP Tatiana Aksamit, przedstawiciele KOD Włodzimierz Gdziela i Adam Mazguła, reprezentant środowiska prawników Andrzej Bigaj, kol. Ireneusz Domagała.

Problemy środowiska emerytów i rencistów formacji granicznych przedstawili kol. gen. Tadeusz Frydrych i Sławomir Matusewicz, który zaprosił uczestników spotkania do udziału, a kierownictwa stowarzyszeń emerytów i rencistów mundurowych do wsparcia organizacji protestu w Cieszynie.

Na zakończenie głos zabrał przewodniczący FSSM RP kol. Zdzisław Czarnecki.

W spotkaniu uczestniczyła, liczna 15. osobowa reprezentacja środowiska emerytów i rencistów Straży Granicznej Śląska cieszyńskiego.