Ustawa represyjna w Parlamencie Europejskim! Ustawa anty-represyjna – pierwsze czytanie w Sejmie! Ustawa degradacyjna – wpływa do Sejmu! Aktualizacja z dnia 02.03.2018r.

          Wczoraj w Parlamencie Europejskim odbyło się wysłuchanie publiczne w sprawie ustawy represyjnej z 16 grudnia 2016r. obniżającej emerytury i renty mundurowe. Obszerna relacja na ten temat znajduje się na portalu Onet.pl (link do niej  > Ustawa represyjna w Brukseli).  Bardziej szczegółowe informacje z wysłuchania publicznego zostaną zamieszczone niebawem na stronie Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP.

          Ważne! Nasz projekt ustawy anty-represyjnej będzie rozpatrywany przez Sejm na posiedzeniu w dniu 20 marca 2018r. Poniżej zapis z porządku obrad:      
Porządek dzienny
60. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 20, 21, 22 i 23 marca 2018 r.
(wtorek – piątek)
Początek obrad w dniu 20 marca 2018 r. o godz. 10.00

=========================================================================

6. Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (druk nr 2294)
– uzasadnia przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Andrzej Rozenek.
       Zazwyczaj tak jest, że dobre informacje przeplatają się ze złymi. I teraz też tak się stało! Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy „degradacyjnej”, nie obniżającej, ale całkowicie pozbawiającej stopni wojskowych część emerytów i rencistów mundurowych, zarówno tych żyjących jak i spoczywających w grobach. Warto odnotować, że ten ostatni projekt ustawy degradacyjnej różni się w sposób istotny od wcześniejszych wersji projektów „degradacyjnych” firmowanych przez byłego już ministra obrony narodowej A. Macierewicza, a także od wersji zaproponowanej dzień wcześniej przez Komitet Stały RM. Świadczy to o tym, że podczas obrad Rady Ministrów doszło do modyfikacji wcześniejszych zapisów projektu ustawy. Tutaj link do znowelizowanego projektu ustawy, która od wczoraj znajduje się w Sejmie pod nr  2319 – ustawa degradacyjna + uzasadnienie. 
Rzecznik ZEiRSG
Jerzy JANKOWSKI