Uszczegółowienie i nieznaczna modyfikacja wzorów odwołań od decyzji ZER MSW.

Szanowne Koleżanki i Koledzy „dotknięci” ustawą represyjną!

Ze względu na szereg pytań kierowanych do ZG ZEiRSG, rozpoznany już sposób wydawania i treść przesyłanych decyzji ZER MSW obniżających emerytury i renty b. funkcjonariuszom SG (którzy wcześniej służyli w WOP-ie), a także z powodu bieżących doświadczeń w sporządzaniu odwołań od upokarzających decyzji ZER MSW, postanowiliśmy lekko zmodyfikować i uszczegółowić wzory odwołań.  W szczególności wprowadziliśmy dodatkowy wzór odwołania (zamieszczony na stronie dot. odwołań do sądów w poz. 4 ppkt  3), który stanowi łączne odwołanie do Sądu od dwóch decyzji jednocześnie, a mianowicie od decyzji obniżającej emeryturę i decyzji obniżającej rentę III grupy, która w praktyce podwyższała nieco emeryturę, niekiedy do 80% podstawy wymiaru. Okazuje się, że takich sytuacji jest dużo, dlatego wychodzimy naprzeciw postulatom środowiska, dążąc do wprowadzenia ułatwień.

Dodatkowo informuję, że osoby, które już wysłały odwołania od decyzji obniżających emeryturę i rentę, i nie skorzystają z naszych uaktualnionych propozycji, mogą wskazane w naszych wzorach odwołań naruszenia prawa przez ZER opisać w tzw. pismach procesowych i wysłać w takim samym trybie (poprzez ZER) do Sądu lub przedstawić stanowisko podczas rozprawy przed Sądem.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy JANKOWSKI