Utworzenie Regionu ZEiRSG w Szczecinie !

          Z przyjemnością informuję, że w dn. 19 lutego 2017 r. grupa kolegów w składzie: Czyż Janusz, Ruchała Tadeusz i Wakuluk Kazimierz, zorganizowała w Szczecinie zebranie emerytów i rencistów WOP i Straży Granicznej, w którym wzięło udział 25 osób. W jego trakcie zapadła decyzja o utworzeniu Regionu Szczecin Związku Emerytów i Rencistów SG.

          W wyniku przeprowadzonych wyborów został wybrany Zarząd Regionu w składzie:

  1. Kol. CZERWONKA Krzysztof    –   prezes Regionu,
  2. Kol. LOKS Sławomir                 –   sekretarz Regionu,
  3. Kol. URBAŃSKI Jerzy              –   skarbnik Regionu.

        W skład Komisji Rewizyjnej Regionu zostali wybrani:

  1. Kol. GOŁEK Waldemar,
  2. Kol. NAWARECKI Leszek,
  3. Kol. WACHOWICZ Krzysztof.

        Jednocześnie dokonano wyboru delegatów na IV Krajowy Zjazd ZEiR SG. Zostali nimi:

  1. Kol. ADAMOWICZ Ignacy,
  2. Kol. URBAŃSKI Jerzy,
  3. Kol. ŻOŁNOWSKI Czesław.

                                                                                                                   Prezes Zarządu Regionu

                                                                                                                  Krzysztof   CZERWONKA