V Zjazd Krajowy ZEiRSG.

Niebawem odbędzie się oczekiwany od dawna V Sprawozdawczo-Wyborczy Zjazd Krajowy Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.  Powinien być zwołany w I półroczu 2020 roku, bo wtedy upływała 4-letnia kadencja władz centralnych władz Związku, ale pandemia koronawirusa pokrzyżowała te plany.  Dlatego zaległy Zjazd, kilkakrotnie przekładany pod względem terminu, ale też i miejsca, w końcu odbędzie w dniach 9-10 października 2021 roku w Soczewce k/Płocka.

W organizację Zjazdu gorąco był zaangażowany nieżyjący od kilku tygodni Prezes Związku śp. Kol. Marek Meszyński. Niemal do ostatnich dni życia konsultował sprawy organizacji Zjazdu, przekazywał sugestie i zalecenia oraz bieżąco się interesował ich realizacją. W ostatnich dniach przed śmiercią, mając świadomość własnej słabości i czując zbliżający się koniec swojej aktywności, wyraził prośbę do swego poprzednika b. Prezesa Związku Kol. Adama Miksiewicza – najbardziej doświadczonego  w kierowaniu Związkiem członka Prezydium Zarządu Głównego – o podjęcie się roli koordynatora dalszych końcowych działań organizacyjnych Zjazdu. Jego życzenie, niczym testament związkowy, jest realizowane we współpracy z innymi Członkami Zarządu Głównego i Regionami Związku. Zjazd odbędzie się w zaplanowanym terminie i według wskazań nieżyjącego już Prezesa Kol. Marka Meszyńskiego.

Rzecznik ZEiRSG

Jerzy Jankowski